PORT 299 Beeldcapsule 2
PORT 299 Beeldcapsule 1
PORT 299 Beeldcapsule 3

Met De Beeldcapsule 2117 zet VIAA Рhet Vlaams Instituut voor Archivering Рaudiovisueel archief in de kijker. Geheugen Collectief zat mee in de jury om de 50 beste beelden te selecteren rond het thema vrije tijd in de voorbije honderd jaar. Het werd een combinatie van leuke, ontroerende, herkenbare en verbazende beeldfragmenten. Via een groot opgezette campagne nodigde VIAA iedereen uit om op www.debeeldcapsule.be zijn vijf favorieten te selecteren. De vijf meest geselecteerde fragmenten werden symbolisch in een beeldcapsule gestopt en naar de toekomst gezonden. Zo blijven de beelden bewaard in het collectieve geheugen.