PORT Eos1
PORT Eos4
PORT Eos2
PORT Eos3

Geheugen Collectief schreef voor Eos Memo en Eos Wetenschap een reeks artikelen met een frisse blik op het verleden. We deden onderzoek naar het fenomeen van brain drain doorheen de eeuwen, namen de macht en het machtsmisbruik van collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de loep, gingen op zoek naar de wortels van de moderne supermarkt, ontdekten de homoseksuele subcultuur van de 19de eeuw en veel meer…